اقدام دیوان کیفری بین‌المللی؛ جرقه امیدی برای اجرای عدالت

اگر دادستان دیوان موفق شود نظر شعبه مقدماتی را درخصوص وضعیت فلسطین جلب نماید، می‌تواند روند تحقیق و دادرسی را آغاز کند. با فرض اثبات جرائم جنگی، قرار تعقیب و مجازات مقامات جنایتکار رژیم صهیونیستی صادر خواهد شد.

قوه قضائیه؛ رسالت بین‌المللی و توان نقش‌آفرینی

وظایف قوه قضائیه طبق قانون اساسی، عرصه داخلی و بین‌المللی را شامل ‌می‌شود. اما رسالت بین‌المللی آن بعضاً مغفول مانده و به موضع‌گیری و بیانیه تنزل یافته است که می‌تواند و باید دوباره فعال شود.

بي طرفي سازمان هاي حقوق بشري در بوته نقد

سازمان هاي حقوق بشري از كجا مي آيند؟ چه كساني اين سازمان ها را مي گردانند؟ پول اين سازمان ها از كجا تامين مي شود؟ سازمان هاي حقوق بشري چه مي كنند؟ آيا اين سازمان ها بي طرف اند؟

1 2 3 4