سیاست‌ورزی مرجعیت نجف در اعتراضات اخیر عراق؛ چگونگی و چرایی

بررسی سیاست‌ورزی مرجعیت نجف در تحولات عراق نشان می‌دهد کفه ترازوی حمایت این نهاد از تحرکات مردمی، سنگین‌تر از هشدارها نسبت به خطراتی است که در کمین این تحرکات قرار داشته و دارد.