خط لوله نفت عراق- اردن؛ اهداف و پیامدها

عراق به دنبال یافتن راه‌های جایگزین برای صادرات نفت خام خود از تنگه هرمز است و طرح خط لوله نفت بصره به عقبه اردن را در این راستا می‌توان ارزیابی کرد.