تروریسم در آسیا-اقیانوسیه

در این مقاله به بررسی حملات تروریستی انجام شده در منطقه آسیا-اقیانوسیه در طی سال‌های 2019 تا 2020  پرداخته شده و نهایتاً تحلیلی کلی از وضعیت تروریسم در  این منطقه و آینده آن به عمل آمده است.

تأثیر استقرار طالبان بر رشد بنیادگرایی تکفیری در غرب آسیا

این یادداشت به ارزیابی این مسأله می‌پردازد که تسلط طالبان به مثابه یک گروه سلفی بر افغانستان چه تأثیری بر رشد بنیادگرایی تکفیری در منطقه غرب آسیا خواهد گذاشت.

طالبان و دشواری تأمین منافع ملی ایران

🔹 در هفته‌های گذشته و پس از خروج آمریکا از افغانستان، پیش‌روی‌های طالبان شتابان بوده است؛ به‌نحوی که به نظر می‌رسد طی روزهای آینده، احتمال محاصره یا حتی سقوط کابل وجود دارد. پرسش اساسی اما این است که نسبت تسلط طالبان بر خاک افغانستان و برقراری احتمالی امارت اسلامی با منافع جمهوری اسلامی ایران چیست؟

نقش‌آفرینی داعش در فضای سایبری و پیامدهای آن بر امنیت ملی ج.ا.ایران

نوشتار پیش‌رو درصدد است نقش‌آفرینی گروه تروریستی داعش و ابزارهای مورد استفاده این گروه در فضای سایبری را بررسی کند و درنهایت به پیامدهای آن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران بپردازد.

1 2 3 16