نقش رژیم صهیونیستی در سدسازی‌های ترکیه

پروژه سدسازی ترکیه بر رودهای دجله و فرات، تأثیر جدی بر بحرانی‌شدن وضعیت آب شیرین در عراق و سوریه و وضعیت زیست‌محیطی غرب آسیا خواهد داشت.

اختلاف‌های آبی ایران و عراق؛ مسائل و دورنما

روند کم‌آبی از یک‌سو و رها شدن نسبی عراق از بحران‌های امنیتی از سوی دیگر، سبب می‌شود تا بغداد به‌سوی مسائل کارکردی که عمیقا به معیشت مردم و پیشرفت کشورش مرتبط است، حرکت کند.