فلسطین؛ لزوم حمایت سیاسی بین‌المللی، هست ها و بایدها

اگر چه رژیم صهیونیستی و قدرت های پشتیبان آن سالیان متمادی انحصار کنترل رسانه ها و نهادی بین-المللی را در اختیار داشتند اما بروز تحولات جدید در عرصه تکنولوژی و سیاست بین الملل این انحصار را از دست غرب خارج ساخته و لزوم اتحاد دنیای اسلام در حمایت سیاسی از مسئله فلسطین را روشن تر ساخته است.