نگاهی به عملکرد رسانه‌ای محور مقاومت؛ کاستی‌ها و بایسته‌ها

تأسیس شبکه ماهواره ای المیادین که تلاش می کند ضمن حفظ استقلال، از راهبردهای صحیح آن حمایت و آن‌ها را ترویج کند، روح تازه و امیدبخشی به دیپلماسی رسانه ای مقاومت می بخشد.

جنگ رسانه‌ای و چیستی آن

جنگ رسانه‌ای از واقعیت‌های تعیین‌کننده در عرصه‌ی بین‌الملل بوده و در دهه های اخیر خصوصاً در وضعیت‌های بحرانی همچون جنگ، نقش‌آفرین است. در این نوشتار تلاش شده تا با بازخوانی برخی مؤلفه‌های جنگ رسانه‌ای و اشاره به برخی مفاهیم نزدیک به آن، مؤلفه‌های اصلی این مفهوم شناسایی شده و درنهایت یک جمع‌بندی از آن ارائه شود.

نگاهی به عملکرد رسانه‌ای محور مقاومت؛ کاستی‌ها و بایسته‌ها__01

نگاهی به عملکرد رسانه‌ای محور مقاومت؛ کاستی‌ها و بایسته‌ها

تمام آنچه سعی شده بود از وجاهت محور مقاومت از ابتدای بحران سوریه به مرور تخریب و کاسته شود، این بار و در ماجرای حلب، به‌صورت یک‌جا و آن‌هم در مقیاسی جهانی مورد هدف قرار گرفت.