نقش سیاست خارجی انقلابی در تشکیل تمدن نوین اسلامی

تحقق تمدن نوین اسلامی و سیاست خارجی انقلابی برخاسته از بیانیه گام دوم، نه‌تنها می‌تواند منطقه را از دست مستکبرین خارج ساخته و منافع راهبردی آمریکا و متحدانش را با چالش اساسی مواجه کند، بلکه می‌تواند آثار جدیدی در عرصه فرا منطقه‌ای داشته باشد.

دیپلماسی کرونایی چین؛اهداف و پیامدها

بیماری کرونا علاوه بر همه مخاطراتی که برای محیط بین‌الملل داشته، برای دولت چین واجد فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی بوده است که از خود چهره یک بازیگر سازنده نسبت به مسائل جهانی را ترسیم نماید.

سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در سال 1398

 سیاست خارجی آمریکا در قبال ایران در سال 1398 مبتنی بر تداوم فشار حداکثری و متنوع‌سازی این فشار بوده است.

نقش دیپلماسی عمومی در تحقق تمدن نوین اسلامی

دیپلماسی و به‌طور اخص دیپلماسی عمومی، نقش ویژه‌ای در تحقق تمدن نوین اسلامی دارد. باید با تألیف قلوب، آحاد جامعه مسلمین به سمت این شعار جلب شده و این الگو  به‌منظور جذب مسلمانان در اقصی‌نقاط دنیا معرفی شود.

1 2 3 5