دیپلماسی سنجیده؛ عامل توافق قطر و شورای همکاری خلیج فارس

خبرگزاری «الجزیره» در گزارشی به قلم «سلطان برکات» مدیر مرکز منازعه و مطالعات بشر دوستانه موسسه قطر به بررسی توافق آشتی بین قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پرداخته است.

تأثیر ترور شهید فخری‌زاده بر دیپلماسی برجام از نگاه تارنمای آمریکایی

تارنمای «ریسپانسیبل‌استیت‌کرافت» در تحلیلی به ارزیابی تبعات ترور شهید فخری‌زاده بر تلاش‌های برخی جناح‌ها در آمریکا برای احیای برجام پرداخته است.

دیپلماسی کرونایی چین؛اهداف و پیامدها

بیماری کرونا علاوه بر همه مخاطراتی که برای محیط بین‌الملل داشته، برای دولت چین واجد فرصت‌ها و ظرفیت‌هایی بوده است که از خود چهره یک بازیگر سازنده نسبت به مسائل جهانی را ترسیم نماید.

نقش آفرینی نخبگان در دیپلماسی عمومی

نخبگان به عنوان نیروی واسطه بین مردم و مسئولین توانایی اثر گذاری گسترده و پایداری در چارچوب دیپلماسی عمومی دارند.

1 2 3