گزارش سازمان سیا پیرامون اهمیت آموزش زبان‌های مختلف دنیا از جمله فارسی به افسران ماهر

سازمان سیا طی گزارشی بر اهمیت آموزش افسران ماهر به زبان‌های مختلف دنیا از جمله فارسی به منظور برای گردآوری و تحلیل اطلاعات تاکید کرده است.

دونالد ترامپ با وجود اعتراضات و مخالفین فراوان، در نهایت با آراء الکترال کالج، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد

دونالد ترامپ با وجود اعتراضات و مخالفین فراوان، در نهایت با آراء الکترال کالج، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا شد.