سیاست خارجی دونالد ترامپ؛ چارچوب‌ها و جهت‌گیری‌های احتمالی

با توجه به تعلقات حزبی ترامپ و شعارهای انتخاباتی او می‌توان برخی جهت‌گیری‌ها و شاخص‌های سیاست خارجی دولت بعدی آمریکا را ترسیم کرد.