وظایف و بایسته‌های وزارت امور خارجه در حمایت از کالای ایرانی

وزارت امور خارجه به عنوان متولی اصلی امر دیپلماسی و روابط خارجی وظایف مهمی در حمایت از کالای داخلی بر عهده دارد. الزامات تحقق این دیپلماسی در این مطلب مورد بررسی قرار گرفته است.

تأثیر و تأثّر نهادهای بین‌المللی در فرایند انعقاد برجام

در فرایند انعقاد برنامه‌ی جامع اقدام مشترک (برجام) نهادهای بین‌المللی متعددی دخیل بوده‌اند که به‌غیراز شورای امنیت، قدر مشترک همگی آن‌ها سازوکارهای اجرایی غیر الزام‌آور است . این نهادها در قالب حقوق نرم مبادرت به ارائه‌ی یک سلسله ترجیحات رفتاری می‌نمایند. از این حیث تأثیر و تاثّراتی که نگارش برجام با هرکدام از این نهاد‌ها داشته است مطمح نظر این پژوهش است.