انتقال فناوری حساس هسته‌ای از آمریکا به عربستان؛ امکان و پیامدها

انتشار اخبار انتقال فناوری حساس هسته‌ای از آمریکا به عربستان در روزهای اخیر در صورت تحقق یافتن، می‌تواند منطقه غرب آسیا را با چالش‌های جدیدی روبه‌رو کند.

خروج قطر از اوپک؛ دلایل و پیامدها

اگرچه وزیر انرژی قطر تمرکز بر بخش گاز را دلیل اصلی خروج از اوپک عنوان کرد، اما به نظر می‌رسد که تنش با عربستان سعودی و همچنین سیاست‏های ریاض در اوپک دلیل اصلی خروج دوحه از این کارتل نفتی است.

امارات و عربستان؛ فرادست، فرودست، رقابت؟

نوشتار پیش‏رو درصدد بررسی این موضوع است که ماهیت روابط امارات با عربستان چگونه است؟ این روابط بر اساس رابطه فرادستی و فرودستی شکل گرفته و یا تعادل و توازن بر این رابطه حکمفرما است؟