رمضان عبدالله؛ مردی از جنس مقاومت

جنبش جهاد اسلامی با مدیریت رمضان عبدالله از ساختار تشکیلاتی منظم و اساسنامه‌ای مشخص برخوردار شد و دستاوردهای زیادی در مقابله با رژیم صهیونیستی کسب کرد.

دبیرکلی زیاد النخاله در جهاد اسلامی؛ آراء و چشم‌انداز

زیاد النخاله جانشین رمضان عبدالله شلح دبیرکل جنبش جهاد اسلامی فلسطین شد. ویژگی‌های شخصیتی و نگرش های النخاله می‌تواند مسیر جنبش جهاد اسلامی را با تغییراتی روبرو سازد.

فلسطین در سال ۹۵؛ رویدادها و روندها

فلسطین در سال 95؛ رویدادها و روندها

اندیشکده راهبردی تبیین هم‌چون سال 94، تلاش کرده است تا تحولات مهم کشورهای منطقه در سال 95 را به صورت تحلیلی، مرور و دورنمای احتمالی سال 96 را بیان نماید. امید است این گزارش‌ها در فهم تحولات کشورهای منطقه، برای مخاطبان مفید واقع شود.