بررسی مهمترین آثار و پیامدهای ناشی از تغییر در وزارت خارجه آمریکا

انتصاب پمپئو به‌عنوان وزیر خارجه آمریکا در ادامه تغییرات کاخ سفید موجد پیامدهایی بر مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی این کشور خواهد بود. کارشناسان اندیشکده راهبردی تبیین طی یک جلسه گروه متمرکز این موضوع را موردبررسی قرار داده‌اند.

احتیاط پوتین در رابطه با ترامپ

احتیاط پوتین در رابطه با ترامپ

دکترین 2016 سیاست خارجی روسیه سه سال پس از آخرین دکترین مطرح شده و نکات مهم آن، لحن بسیار منفی نسبت به آمریکا، لحن نسبتا آشتی‌جویانه به اتحادیه اروپا، تاکید بر مبارزه با تروریسم و چندجانبه‌گرایی، روابط با ایران و... است.