نقش‌آفرینی اقتصادی ترکیه در عراق؛ فرصت‌ها و چالش‌ها، اهداف و پیامدها

در سال‌های گذشته روابط اقتصادی ترکیه با عراق گسترش قابل ملاحظه‌‌ای داشته است. روابطی که البته با چالش‌ها و فرصت‌های بسیاری روبه‌روست و می‌تواند دارای پیامدهایی برای بازیگران ثالث ازجمله ایران باشد.