رویکرد ضداسرائیلی ترکیه؛ از اعلام تا اِعمال

رئیس ­جمهور ترکیه به‌تازگی گفته است که هر کس مخالف رژیم صهیونیستی باشد، مورد حمایت آنکارا قرار خواهد گرفت. این مقاله می‌کوشد ابعاد و اهداف این رویکرد را مورد بررسی قرار دهد.