نبرد شمشیر قدس در فلسطین و پاسخ به چند شبهه

با پایان نبرد 11 روزه شمشیر قدس در فلسطین که از ابتدای آن برخی جریانات نخبگانی و رسانه‌ای شبهات و سوالاتی در جهت تضعیف مقاومت مطرح کردند، ضروری است تا به برخی از مهم‌ترین این شبهات پاسخ اقناعی داده شود.

الحاق دره اردن توسط رژیم‌صهیونیستی؛ از تبلیغات انتخاباتی تا راهبرد اشغال‌گرایانه

حمایت‌های آمریکا، رویکرد سازش‌کارانه کشورهای عربی و بحران‌هایی مانند کرونا، باعث شده تا نتانیاهو الحاق منطقه استراتژیک دره اردن را به هدفی ورای شعارهای انتخاباتی تبدیل کند.