فرسایشی شدن جنگ اقتصادی و بی­ اثر شدن تحریم­ های ضد ایرانی

شواهد بسیاری، حکایت از فرسایشی‌شدن جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران و کم‌اثر شدن تحریم ­ها دارد. هر میزان که سیاست خارجی ایالات‌متحده، تحریم را ابزاری علیه ایران بداند در مقابل اقتصاد ایران به این تحریم­‌ها خو می­‌گیرد.

گزینه­‌های روی میز ترامپ و سردرگمی در سیاست ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا

آمریکا تاکنون برای تضعیف ایران از سناریوها و گزینه­‌های مختلفی استفاده کرده تا بتواند نقاط قوت و ضعف ایران را شناسایی کند اما بی­‌اثر ماندن آن‌ها منجر به سردرگمی و ابهام در سیاست ضد ایرانی آمریکا شده است.

عملیات نظامی آمریکا علیه ونزوئلا؛ محرک­ها و موانع

 با اوج گرفتن بحران و تنش در ونزوئلا، دخالت آمریکا در این کشور ابعاد گسترده ­تری پیدا کرده است. اقدام نظامی علیه این کشور یکی از گزینه ­ها برای برکناری مادوروست. اما آیا حمله نظامی توسط ترامپ می­ تواند شکل عملی پیدا کند؟

برآورد تلاش های آمریکا برای کاهش فروش نفت ایران

خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم ها پیامدهایی در پی خواهد داشت که از نوسات قیمت نفت تا آشفتگی در اوضاع اقتصادی را شامل می شود. آنچه که اهمیت دارد اقدامات و استراتژی ایران در مقابل بحران هاست.

1 2