لیبرال‌دموکراسی غرب در مواجهه با کرونا

بسیاری از کشورهای لیبرال دموکراسی غربی، در حالی مدعی دارا بودن یک نظام استوار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هستند که با مدیریت ناکارآمد بحران کرونا منجر به افزایش روزافزون مرگ و میر، وحشت عمومی و سقوط شاخص‌های اقتصادی شده‌اند.

قوه قضائیه؛ رسالت بین‌المللی و توان نقش‌آفرینی

وظایف قوه قضائیه طبق قانون اساسی، عرصه داخلی و بین‌المللی را شامل ‌می‌شود. اما رسالت بین‌المللی آن بعضاً مغفول مانده و به موضع‌گیری و بیانیه تنزل یافته است که می‌تواند و باید دوباره فعال شود.

چاقوی دولبه «تروریستی نامیدن سپاه»

هیچ‌یک از سازمان‌های بین‌المللی تاکنون نتوانسته‌اند تعریف جامعی از تروریسم ارائه دهند. لذا برخی از کشورها با سوءاستفاده از این ابهام، از آن به‌عنوان حربه‌ای برای مقابله با رقبای خود بهره ‌می‌گیرند.

شورای امنیت اروپایی؛ همگرایی منطقه‌ای یا بحران‌آفرینی بین‌المللی؟

طرح شورای امنیت اروپایی هرچند برای اولین‌بار به‌طور رسمی توسط صدراعظم آلمان اعلام شد اما سال‌هاست که ایده تقویت تدابیر اتحادیه اروپا در زمینه‌های دفاعی و امنیتی ذهن بسیاری از سران کشورهای اروپایی را به خود مشغول کرده است.