شورای همکاری خلیح فارس در سال ۱۳۹۹؛ رویدادها و روندها

سیر تحولات در کشورهای حاشیه جنوبی خلیج ‌فارس در سالی که گذشت به نقاط عطف قابل ملاحظه و تأملی رسید که این سال را با مقاطع قبل متمایز می‌کند.

لبنان در سال ۱۳۹۹؛ رویدادها و روندها

تحولات لبنان در سال 99 را می‌توان با انسداد در تشکیل دولت، بحران اقتصادی و انفجار در بندر بیروت توضیح داد. به نظر می‌رسد این کشور فعلا خارج از دایره توجه مثبت بازیگران منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای قرار گرفته است.

1 2 3