انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا؛ روند و چشم‌انداز

جو بایدن و برنی سندرز هر کدام به عنوان نامزد حزب دموکرات‌ انتخاب شوند راه دشواری جهت پیروزی بر دونالد ترامپ پیش‌رو خواهند داشت.

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 98؛ رویدادها و روندها

سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در سال 98 با پرونده‌های متعدد و متنوعی روبرو بوده است که مهم‌ترین آن‌ها به سیاست آمریکا در رابطه با ایران مربوط می‌شود.

عراق در سال 1398؛ بازتولید بی‌ثباتی

در سالی که سیاست بین‌الملل وضعیت ناآرامی را تجربه کرد، عراق شاید مهم‌ترین کشوری بود که بازتولید بی‌ثباتی را می‌توان در تحولات آن، عریان به نظاره نشست.