سالنامه‌ «تبیین»/ تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی در سال گذشته

سالنامه تبیین علاوه بر بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای مرتبط با منطقه غرب آسیا و برخی بازیگران فرامنطقه‌ای در سال 1400، دورنمای این تحولات در سال 1401را نیز مورد توجه قرار داده است.

سوریه در سال 1400؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر ضمن بررسی مهم‌ترین رویدادها و روندهای بحران سوریه در سال 1400 تلاش می‌کند تا دورنمایی از تحولات این کشور در سال آینده ارائه دهد.

ترکیه در سال 1400؛ رویدادها و روندها

اردوغان در سال پیش رو یک انتخابات سرنوشت‌ساز را پیش رو دارد که تمام تلاش خود را معطوف به پیروزی در آن خواهد ساخت. این تلاش برای دستیابی مجدد قدرت، می‌تواند بحران‌های دولت ترکیه را هم‌افزا و پیچیده‌تر سازد.

افغانستان در سال ۱۴۰۰؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل مهم‌ترین رویدادهای داخلی و خارجی افغانستان در سال 1400 و ارائه دورنمایی از اوضاع این کشور در سال آینده است.

1 2 3