سیاست خارجی اتحادیه اروپا در قبال ایران در سال 98؛ روندها و رویدادها

موضوعات حوزه اتحادیه اروپا ، همچون سالیان گذشته در زمره مسائل کلان محیط بین‌الملل و تأثیرگذار برای جمهوری اسلامی ایران بود. اندیشکده راهبردی تبیین به بررسی مهم‌ترین موضوعات سیاست خارجی اتحادیه اروپا پرداخته و آن‌ها را ارزیابی نمود.

سوریه در سال 1398؛ پیشرفت در میدان، بن‌بست در مذاکرات

منازعه سوریه در سالی که گذشت در هر دو بعد سیاسی و میدانی، دستخوش تحولات فراوانی بود که نوشتار حاضر نگاهی اجمالی به برخی از مهم‌ترین رویدادها و روندهای آن خواهد داشت.

روسیه در سالی که گذشت؛ روندها و رویدادها

روسیه از صدها سال قبل تاکنون همواره در طول تاریخ یکی از بازیگران فعال عرصه‌های بین‌المللی و جهانی بوده است. در سال 1398 اندیشکده راهبردی تبیین بنا به رسالت خود همچون سالیان گذشته به بررسی موضوعات حوزه مطالعاتی روسیه پرداخت.

فلسطین در سالی که گذشت

در سال 98 فشار نظامی و اقتصادی رژیم صهیونیستی بر فلسطینی‌ها تداوم یافته و بیشتر شد؛ و علی‌رغم اقدامات صورت گرفته اختلافات و دو دستگی بین فلسطینی‌ها همچنان پابرجا ماند.

1 2