بررسی شواهد افول دلار به‌عنوان یک ارز بین‌المللی

سلطه‌ی دلار در عرصه‌ی بین‌المللی که از کنفرانس برتن وودز شروع شد، نشانه‌هایی از افول را از خود نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد که تنها عاملی که باعث افول دلار خواهد شد، کاهش ارزش دلار نیست؛ بلکه عوامل سیاسی و نظامی نیز در این افول اثرگذار خواهند بود.