اهل سنت عراق و انتخابات پارلمانی؛ مسائل و رفتارها

عرب‌های اهل سنت عراق به‌ عنوان دومین گروه مهم جمعیتی در این کشور، با شناخت اهمیت بسیار انتخابات آتی، در تلاش‌اند تا زمینه‌ی قدرت‌یابی بیشتر خود را فراهم سازند.

آیا اهل‌سنت عراق به‌دنبال استقلال هستند؟/ بخش دوم

آیا اهل‌سنت عراق به‌دنبال استقلال هستند؟/ بخش دوم

آزادسازی موصل و پایان حضور سازمانی داعش در عراق، آغاز موارد دیگری است که می‌تواند عراق را برای سال‌ها درگیر خود سازد. اقلیم‌خواهی اهل‌ سنت عراق که به‌نوعی استقلال‌خواهی محدود تعبیر می‌شود، یکی از این موارد است. آیا اهل سنت عراق در پی چنین امری هستند؟

آیا اهل‌سنت عراق به‌دنبال استقلال هستند؟/ بخش دوم

آیا اهل‌سنت عراق به‌دنبال استقلال هستند؟/ بخش دوم

آزادسازی موصل و پایان حضور سازمانی داعش در عراق، آغاز موارد دیگری است که می‌تواند عراق را برای سال‌ها درگیر خود سازد. اقلیم‌خواهی اهل‌ سنت عراق که به‌نوعی استقلال‌خواهی محدود تعبیر می‌شود، یکی از این موارد است. آیا اهل سنت عراق در پی چنین امری هستند؟