نقش فرانسه در مذاکرات هسته‌ای؛ مواضع و جهت‌گیری‌ها

سیاست خارجی کشورهای مختلف متأثر از عواملی چون محیط داخلی و بین‌المللی، محدودیت‌ها و فرصت‌ها قرار دارد و فرانسه نیز از این قاعده مستثنا نیست.

نخست‌وزیری جانسون؛ چه چیزی تغییر خواهد کرد؟

بوریس جانسون در ابتدای نخست‌وزیری خود با مشکلات عمده‌ای در سیاست خارجی مواجه است. برگزیت، مسئله هسته‌ای ایران و برجام، موضوع نفت‌کش‌ها، مسائلی است که نحوه مواجه با آن‌ها تأثیر زیادی در سیاست خارجی این کشور خواهد داشت.

نتیجه تغییرات در سطح مقامات اتحادیه اروپا؛ تداوم یا تغییر در سیاست خارجی؟

در انتخابات2019 پارلمان اروپا، تغییراتی در جریان‌های سیاسی اروپایی اتحادیه اروپا به‌وجود آمد که غافلگیری رهبران و احزاب سیاسی سنتی اروپا را در پی داشت. اما به نظر می‌رسد این تغییرات فاقد نقش تأثیرگذار بر تصمیمات خارجی پارلمان اروپا باشد.