فروش هواپیمای اف – 35 آمریکا به سنگاپور؛ دلایل و پیامدها

وزارت خارجه آمریکا اخیراً با فروش 12 فروند جنگنده اف – 35 و تجهیزات آن به سنگاپور موافقت کرده است. بر اساس گزارش رویترز، ارزش این معامله 75/2 میلیارد دلار می‌باشد.