اهمیت آسیای میانه در سیاست خارجی ایران

 از ابتدای استقرار دولت سیزدهم دو مورد از سفرهای خارجی رییس‌جمهور ایران به تاجیکستان برای شرکت اجلاس شانگهای و دیگری به ترکمنستان برای شرکت در اجلاس اکو بوده است. همچنین تاکنون رؤسای جمهور ترکمنستان، قراقستان و تاجیکستان به تهران سفر کرده‌اند.

اقتدار در روابط بین‌الملل؛ توصیه هایی برای سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران

اقتدار در سیاست خارجی محصول فرصت‌یابی از فرآیندهای چندجانبه، اطمینان‌بخش و مفاهمه‌ای است.

افغانستان در سال ۱۴۰۰؛ رویدادها و روندها

نوشتار حاضر درصدد تبیین و تحلیل مهم‌ترین رویدادهای داخلی و خارجی افغانستان در سال 1400 و ارائه دورنمایی از اوضاع این کشور در سال آینده است.

آمریکا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا بررسی شده و روند تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد.

1 2 3 19