تصویر گزیده‌های کانال تلگرامی اندیشکده

رئیس سیا: برجام توافق خوبی است؛ به میانه روهای ایران فرصت داد تا رشد بیشتری داشته باشند

باید برای اتفاقاتی مانند ۸۸ آماده بود

افسر سابق سیا:

باید برای اتفاقاتی مانند ۸۸ آماده بود

نویسنده:
«موساد»، «سیا» و «منافقین» در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران دست داشتند

«موساد»، «سیا» و «منافقین» در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران دست داشتند!

نویسنده: