توافق ترکیه و روسیه برای آتش بس در لیبی؛اهداف و پیامدها (بخش دوم)

سناریوی تجزیه‌ی لیبی بیش از پیش محتمل شده و سطح درگیری نیروهای متخاصم به حدی رسیده است که دست  کم در کوتاه‌مدت نمی‌توان به بهبود شرایط و برقراری آرامش در این کشور امید چندانی داشت.

توافق ترکیه و روسیه برای آتش بس در لیبی: اهداف و پیامدها (بخش اول)

اگر چه ترکیه و روسیه در بحران لیبی در دو جبهه متقابل قرار دارند اما آن‌ها منافع مشترکی در این کشور دارند و با توجه به تجربه مشترک خود می‌توانند الگوی همکاری در سوریه را در اینجا تکرار کنند.