آینده نظامی حماس در چارچوب گفتگوهای آشتی ملی(بخش دوم)

توافق در خصوص تسلیحات حماس تنها در صورتی امکان‌پذیر است که گروه‌های فلسطینی در نحوه برخورد با رژیم صهیونیستی به اجماع برسند.

آینده نظامی حماس در چارچوب گفتگوهای آشتی ملی(بخش اول)

این موضوع که تسلیحات فلسطینی‌ها چگونه کنترل و اداره شود از اهمیت خاصی برخوردار است و هر توافق پایداری بین گروه‌های فلسطینی در جهت آشتی ملی باید چاره‌ای برای این موضوع تدبیر کند.