نگاهی به عملکرد رسانه‌ای محور مقاومت؛ کاستی‌ها و بایسته‌ها

تأسیس شبکه ماهواره ای المیادین که تلاش می کند ضمن حفظ استقلال، از راهبردهای صحیح آن حمایت و آن‌ها را ترویج کند، روح تازه و امیدبخشی به دیپلماسی رسانه ای مقاومت می بخشد.

نگاهی به عملکرد رسانه‌ای محور مقاومت؛ کاستی‌ها و بایسته‌ها__01

نگاهی به عملکرد رسانه‌ای محور مقاومت؛ کاستی‌ها و بایسته‌ها

تمام آنچه سعی شده بود از وجاهت محور مقاومت از ابتدای بحران سوریه به مرور تخریب و کاسته شود، این بار و در ماجرای حلب، به‌صورت یک‌جا و آن‌هم در مقیاسی جهانی مورد هدف قرار گرفت.