شورای همکاری خلیج‌فارس در سال ۱۴۰۰؛ رویدادها و روندها

سال 1400 تنش‌ها میان ایران و برخی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس کاهش یافت که به نظر می‌رسد در صورت احیای برجام، این روند تداوم داشته باشد.

نبرد بشکه‌ها؛ بررسی اختلافات عربستان و امارات

اختلافات آشکار‌شده عربستان و امارات که با بروز تنش در اوپک پلاس نمایان شد، نشانگر شکاف جدی است که در صورت عدم کنترل می‌تواند بر کل منطقه اثر بگذارد.

دیپلماسی سنجیده؛ عامل توافق قطر و شورای همکاری خلیج فارس

خبرگزاری «الجزیره» در گزارشی به قلم «سلطان برکات» مدیر مرکز منازعه و مطالعات بشر دوستانه موسسه قطر به بررسی توافق آشتی بین قطر و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس پرداخته است.

1 2 3 4