زمینه‌های فشار فزاینده آمریکا به عراق برای مقابله با ایران؛ ابعاد و دلایل

با افزایش تنش‌های میان ایران و آمریکا در ماه‌های اخیر، یکی از کشورهایی که واشنگتن مجموعه‌ای از اقدامات سیاسی، اقتصادی و امنیتی را برای فشار بر منافع تهران در آن اتخاذ کرده، عراق است.