ایران و قطر؛ راهبردهای صادرات گاز

ایران و قطر؛ راهبردهای صادرات گاز

کشور قطر به‌عنوان سومین دارنده ذخایر گازی، علاوه بر گاز طبیعی، گاز مایع نیز تولید می‌نماید. این کشور با راه انداختن جنگ سهم‌خواهی با ابزارهای مختلف، به دنبال خارج کردن ایران از صحنه‌ی رقابت است و نیاز بیشتر کشورهای مصرف‌کننده گاز را در منطقه غرب و جنوب آسیا با گاز طبیعی مایع‌شده تأمین می‌کند.

حوزه‌های همکاری و تعارض منافع ایران و روسیه در صادرات انرژی

حوزه‌های همکاری و تعارض منافع ایران و روسیه در صادرات انرژی

امضای توافقنامة شرکت نواتک با شرکت‌های ژاپنی در هفته‌های اخیر، عرصة معادلات مربوط به صادرات انرژی را با تغییر و تحولاتی مواجه ساخته است. تحول یادشده در کنار دیگر تحرکات روسیه در سال‌های اخیر، بدون تردید آثار قابل توجهی را بر سیاست‌های راهبردی ایران در عرصة تبادلات انرژی خواهد داشت.