ظهور و سقوط ائتلاف بازیگران برجام

رفتار بازیگران توافق هسته‌ای در قبال متغیرهایی مشخص، موجب شکل‌گیری سناریوهایی می شود که درنتیجه آن‌ها ممکن است ائتلاف فعلی بازیگران سقوط کرده و ائتلاف‌های جدیدی شکل گیرند، مطالعه ظهور و سقوط ائتلاف‌ها و نقاط اشتراک و تمرکز آن‌ها در این یادداشت پژوهشی موردنظر است.