واکنش کارشناس FDD به طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»

ریچارد گلدبرگ کارشناس بنیاد ضدایرانی دفاع از دموکراسی‌ها و عضو سابق شورای امنیت ملی کاخ سفید در توئیتی به طرح هسته‌ای مجلس که روز گذشته به تصویب شورای نگهبان رسید واکنش نشان داد.

تصویب دوفوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»(۳)

دولت موظف است بر اساس بند‌های ۳۶ و ۳۷ برجام، ظرف مدت ۲ ماه از تصویب این قانون، دسترسی‌های نظارتی فراتر از پروتکل الحاقی بر اساس برجام را متوقف کند.

تصویب دوفوریت طرح «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها»(۲)

در صورت تصویب نهایی همچنین سازمان انرژی اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات غنی سازی و تحقیق و توسعه با ماشین‌های IR-۶ را به تاسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کرده و عملیات غنی سازی را با حداقل ۱۶۴ ماشین از این نوع آغاز نموده و آن را تا انتهای سال ۱۳۹۹ به ۱۰۰۰ ماشین توسعه دهد.

1 2