رابطه با اسرائیل؛ تفاوت عمان و عربستان چیست؟

با وجود مذموم بودن رفتارهای هم‌گرایانه مسقط با اسرائیل، آیا باید آن را در چارچوبی تحلیل کرد که رفتار هم‌گرایانه عربستان و امارات متحده عربی با این رژیم قابل بررسی است؟