میزبانی رژیم صهیونیستی از خبرنگاران عرب و چند نکته

آن‌ گونه که در اخبار آمده است، رژیم صهیونیستی میزبان هیأتی از خبرنگاران چند کشور عربی خواهد بود. روزنامه جزورالم پست، این خبرنگاران را از کشورهای عربستان، امارات، مصر، عراق و چند کشور دیگر معرفی کرده که آن‌ها میهمان وزارت خارجه‌ی اسرائیل خواهند بود.