معرفی گروه‌های نظامی جریان مقاومت فلسطینی

در نوشتار پیش رو به معرفی گروه‌های مقاومت فلسطین، سرایا القدس از جنبش جهاد اسلامی، کتائب عزّالدّین قسّام از حماس، کتائب شهداء الاقصی از فتح، کتائب ابوعلی مصطفی از جبهه‌ی خلق برای آزادی فلسطین و جنبش تازه تاسیس صابرین پرداخته شده است.