فروپاشی نظم جهانی لیبرال

ویتوریو امانوئله پارسی در کتاب خود معتقد است نظم جهانی لیبرال از دهه1980 به بعد با اجرای سیاست‌های مغایر با اصول اولیه این نظم رو به زوال نهاد.

اروپا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

حمله روسیه به اوکراین به عنوان مهم‌ترین رویداد اروپا در سال 1400 بسیاری از محاسبات کشورهای اروپایی را تغییر داد و برخی روندها را معکوس کرد.

آمریکا در سال 1400؛ رویدادها و روندها

در این مقاله سعی شده است برخی از مهمترین رویدادهای تأثیرگذار بر سیاست داخلی و خارجی آمریکا بررسی شده و روند تحولات مورد ارزیابی قرار گیرد.

ضرورت تغییر نگاه در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی

دکتر حسین قریبی سفیر ایران در برزیل معتقد است تمامی نهادهای مرتبط می‌توانند در پیشبرد دیپلماسی اقتصادی نقش ایفا کنند اما اولویت نخست باید تغییر نگاه و رفتار باشد.

1 2 3