سیاست خارجی آمریکا پس از استقرار جو بایدن

از آغاز ریاست‌جمهوری جو بایدن، شاهد تغییر برخی سیاست‌های خارجی آمریکا و تداوم برخی دیگر بوده‌ایم اما چین همچنان اولویت نخست سیاست خارجی این کشور است.

کارزار انتخابات ریاست‌جمهوری حزب دموکرات آمریکا؛ ارزیابی‌ کلی و چشم‌انداز

در کشاکش رقابت نامزدهای ریاست‌جمهوری حزب دموکرات آمریکا، بحث‌ها پیرامون شکاف‌های داخلی حزب از یک‌سو و دوقطبی شدن جامعۀ آمریکا با حضور دونالد ترامپ از سوی دیگر بالا گرفته است.

ایران کدام اندیشکده آمریکایی را تحریم کرد؟ / بخش دوم

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها تمرکز ویژه‌ای بر روی ایران داشته و در تحلیل‌های خود دولت آمریکا را به حفظ سیاست فشار حداکثری فرامی‌خواند. آشنایی با این اندیشکده، می‌تواند در درک جامع‌تر از سیاست‌های دولت فعلی آمریکا ضروری باشد.

ایران کدام اندیشکده آمریکایی را تحریم کرد؟ / بخش نخست

بنیاد دفاع از دموکراسی‌ها اندیشکده‌ای نئومحافظه‌کار شناخته می‌شود که پس از حادثۀ 11 سپتامبر بنیان نهاده شد و هدف خود را مبارزه با اسلام‌گرایی نظامی و ایدئولوژی‌های محرک تروریسم معرفی کرد.