تغییر کاربری «ایاصوفیه» و «نمادگرایی» در سیاست خارجی ترکیه

نمادگرایی در سیاست خارجی ترکیه از ابتدای دولت اردوغان نقش پررنگی داشته است که تبدیل ایاصوفیه از موزه به مسجد، تازه‌ترین اقدام آنکارا در این چارچوب به شمار می‌رود.

عربستان در سال 96؛ روندها و رویدادها

سال 96 برای عربستان، سرشار از رویدادهای مهم و تأثیرگذار بود. ما در این نوشتار سعی داریم با بررسی برخی از این رویدادها، دور نمای اجمالی از سال آینده این کشور را ارائه نمائیم.

بحرین در سال 96؛ روندها و رویدادها

بحرین در حالی سال 96 را به پایان رساند که خط سرکوب معترضان هم‌چنان از سوی رژیم آل‌خلیفه دنبال می‌شود.

فرمان‌های پادشاهی؛ از اثبات تا تثبیت محمد بن سلمان

فرمان تغییرات گسترده در بدنه ارتش عربستان و بخش‌های اجرایی این کشور باعث شد تا نگاهی به مجموعه فرمان‌های ملک سلمان در این باره بیندازیم و به ارزیابی نتایج آن بپردازیم.

1 2 3 6