سیاست‌ورزی جریان حکمت ملی در عراق؛ چگونگی و چرایی

 تناقض‌های ناشی از ساختار سیاسی-اجتماعی عراق از یک‌سو و ناتوانی جریان حکمت ملی در ارائه الگوهای نوین سیاست‌ورزی از سوی دیگر، عملاً مانع ابتکار عمل‌های تأثیرگذار این جریان شده است.

اختلاف در جریان‌های عراقی؛ بازگشت به نقطه صفر؟

با بروز شکاف در مهم‌ترین ائتلاف‌ اهل سنت پارلمان عراق و وقوع تنش‌های فزاینده در جریان صدر، نفس‌های ائتلاف‌ جریان‌های سیاسی عراقی به شماره افتاده است. آیا این رویدادها مقدمه‌ای برای بازگشت به نقطه صفر است؟

سفر وزیر خارجه ایران به عراق؛ ضرورت‌ها و دستاوردها

محمدجواد ظریف همراه با هیأتی اقتصادی در سفری پنج روزه به عراق، با شخصیت ها و مسئولان مختلف این کشور دیدار و گفت وگو کرد. این سفر می تواند دستاوردهای مهمی برای دو کشور و منطقه غرب آسیا داشته باشد.

تنش شیعی- شیعی در عراق؛ نگرانی‌ها و مخاطرات

به دنبال ناکامی و شکست برنامه‌های آمریکا و عربستان سعودی در عرصه سیاسی و انتخابات اخیر عراق، تلاش‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای زیادی در راستای تخریب انسجام داخلی شیعیان عراق در حال اجراست.

1 2 3