ضرورت تغییر پارادایم آمریکا در غرب آسیا

اندیشکده کوینسی طی گزارشی بیان داشته که نوع حضور کنونی سلطه‌طلبانه آمریکا در منطقه غرب آسیا نه‌تنها به تأمین منافع این کشور نینجامیده بلکه توان آن برای مقابله با تهدیدات را کاهش داده است.