دلایل تبعیض علیه فالاشه‌ها در رژیم صهیونیستی

یهودیان اتیوپیایی در فلسطین اشغالی به عنوان یک انسان شناخته ‌نمی‌شوند ‌و تبعیض‌های وحشتناکی علیه آن‌ها اعمال می‌شود. در این مقاله به این موضوع پرداخته شده است.

مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی؛ فرآیندها و چالش‌ها

طبق آمار منتشر شده از سوی آژانس مهاجرت رژیم صهیونیستی، مهاجرت به سرزمین‌های اشغالی در سال 2016 با کاهش روبرو بوده است. این گزارش بهانه‌ای شد تا در یادداشت پیشِ رو، به بررسی روند مهاجرت یهودیان به سرزمین‌های اشغالی، مبدأ و مقصد مهاجرت و نیز چالش‌ها و فرصت‌های پیش روی رژیم صهیونیستی بپردازیم.