سیاست آمریکا در غرب آسیا و روندهای وابسته

به نظر می‌رسد واشنگتن درحال حرکت تدریجی به سمت کاهش مداخله در روندهای منطقه‌ای و حمایت غیر مستقیم، موردی و مشروط از متحدان خود در غرب آسیاست.

عادی‌سازی پرونده سوریه؛ نشانه‌ها، موانع و پیامدها

در ماه‌های اخیر اگرچه نشانه‌های عادی‌سازی پرونده سوریه فزاینده بوده است، موانع اما همچنان قابل تأمل به نظر می‌رسند. در این شرایط ایران باید نسبت به آینده تحولات سوریه هوشیار باشد.

انتخابات زودهنگام پارلمانی در عراق و وضعیت نیروهای سیاسی

با آغاز تبلیغات انتخاباتی در عراق و نزدیک شدن به موعد تعیین‌شده برای برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی، بررسی وضعیت و چینش نیروهای سیاسی شیعه، سنی و کرد در این کشور حائز اهمیت به نظر می‌رسد.

تأملی بر اعلام انصراف مقتدی صدر از شرکت در انتخابات آتی عراق

اقدام مقتدی صدر در انصراف از انتخابات پارلمانی آتی، بیش از آنکه کنشی عامدانه باشد، احتمالاً واکنشی نسبت به تحولات چند ماه اخیر عراق و افزایش انتقادات به جریان صدر است.

1 2 3 11