انتقاد دوباره لوپن از ناتو، اتحادیه اروپا و درخواست برای «فرگزیت»

مارین لوپن،‌ رهبر راستگرای جبهه ملی فرانسه، مجددا خطاب به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تاکید کرد تا به هژمونی بروکسل پایان دهند و در همین حال خواستار برگزاری رفراندومی درباره عضویت فرانسه در اتحادیه اروپا شد.