تحریم؛ جزء جدایی ناپذیر سیاست خارجی آمریکا؟

«رابرت کان» کارشناس اقتصاد بین الملل شورای روابط خارجی آمریکا با بررسی تصویب طرح «مقابله تحریمی علیه دشمنان آمریکا» در یادداشتی اِعمال تحریم های اقتصادی و اثرات آنها بر اقتصاد آمریکا و بازار آزاد جهانی را در دولت ترامپ بررسی کرده که در ادامه ارائه می شود.

بررسی جلسه کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان با موضوع تهدید جهانی از سوی ایران

زیرکمیته «تروریسم، عدم اشاعه و بازرگانی» در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در 3 خرداد 96 اقدام به برگزاری جلسه ای با عنوان «تهدید جهانی از سوی ایران» کرده است.