آیا انتفاضه سوم آغازی بر مرحله‌ای جدید در مبارزه است؟

امام خامنه‌ای در بیانات خویش در ششمین کنفرانس حمایت از انتفاضه سوم فلسطین گفتند: «انتفاضه‌ای که اینک در سرزمین‌های اشغالی برای سوّمین بار آغاز شده، مظلوم‌تر از دو انتفاضه‌ی گذشته، امّا درخشان و پُرامید در حرکت است...» در این یادداشت به بررسی چرایی اهمیت این انتفاضه پرداخته شده است.